Tarief consult

Behandeling (intake gratis)
Korte behandeling
€ 75,-
consult à 90 minuten (intake gratis)
€ 55,-
kinderen en korte behandeling

Betaling à contant en het liefst gepast of na een betaalverzoek na elke behandeling.
Bij annulering tot 24 uur van tevoren worden geen kosten in rekening gebracht.
In geval van thuisbehandeling zal afhankelijk van de afstand een extra vergoeding gevraagd worden.

Vergoedingen

Je krijgt een factuur/declaratie die je zelf kunt indienen bij de zorgverzekeraar.
Of een consult door jouw zorgverzekering vergoed wordt, kun je nakijken in de polis of neem hierover contact op met de zorgverzekering.
Natuurgeneeskundige behandelingen vallen niet onder het eigen risico.
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de energetische behandelingen geheel of gedeeltelijk. Deze behandelingen zijn vrijgesteld van BTW. Bekijk uw polis van zorgverzekeraar om te kijken of u verzekerd bent zoor alternatieve zorg.
Bowen Therapie, Jin Shin Jyutsu en Soul Body Fusion® worden enkel vergoed als deze behandelingen onderdeel uitmaken van een E.E.N® Therapie behandeling.

Praktijk Angelique Wolters is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en de koepel Stichting RBZC (Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg).

Ik ben een Volwaardig lid bij de VBAG waardoor ik:
– erkend ben door VBAG
– erkend ben door zorgverzekeraars
– geregistreerd ben in het H.B.O.-register